O Nas

Dom Dziecka w Olsztynie działa od grudnia 1969 roku. Jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, całodobową, koedukacyjną. Trafiają tu dzieci na mocy postanowienia sądu, najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych. Początkowo nasz dom przeznaczony był dla 100 wychowanków, obecnie mieszka tu 30 dzieci w wieku od 6 do 19 lat, w 3 grupach. Są to grupy koedukacyjne, 10 osobowe.

Nowości

W październiku 2008r do dyspozycji dzieci oddano 2 mieszkania usamodzielnienia. Zaadaptowano mieszkania w kamienicach przy ul. Żiżki i ul. Kościuszki. W naszych mieszkaniach mieszkają dzieci w wieku 10-18 lat. Głównym celem ich powstania jest wyposażenie wychowanków w podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów związanych z sytuacjami życiowymi, zarówno osobowych, jak i związanych z zależnościami otoczenia społecznego.

Nasi Przyjaciele

Wielu ludzi wspiera nasz dom. W przeważającej większości są to firmy, ale nie brakuje tez indywidualnych osób, które zawsze znajdą coś, co przyda się naszym dzieciom. To dzięki nim mamy prezenty pod choinką, przybory do szkoły, ubrania i pluszaki, do których możemy się przytulić przed snem. Gdyby nie ludzie, dla których jesteśmy ważni, nasze życie byłoby z pewnością uboższe. Za każdy dar płynący z dobroci serca - dziękujemy.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Najnowsze w Galerii


Nasze dzieci
Nasze dzieci
Festyny i zawody
Nasze dzieci
Andrzejki 2012
Festyny i zawody